BXF DB (Dual Belt)

BXF DB (Dual Belt)

Denne maskine er udstyrer med et Dual Belt, dvs to Flighbelts der bliver trukket af hvert sit Servodrev. Et Flightbelt får tilført produkter, og på samme tid tømmes det andet bånd. Det giver mulighed for en høj kapacietet, der er meget produktafhængig, men op til ca 150 produkter/min.

Typiske produkter: burger boller, english muffins og bagels.