Hovedleverandør

SR Pack A/S tilbyder såvel enkeltstående pakkemaskiner som komplette pakke- og transportanlæg, først og fremmest til bageriindustrien. Vi er tilhængere af enkle og funktionelle konstruktioner, hvor valget af anerkendte komponenter er en selvfølge.