Kassebuffer

Vi leverer også buffersystemer, der sørger for, at kassefylderen forsynes med tomme kasser i tilfælde af kassemangel i forsyningsstrækningen. Det sikrer, at I kan fortsætte produktionen i nogle minutter når denne situation opstår.