Produkthåndtering

Vi kan levere jeres produkthåndteringssystem som en integreret del af jeres kassefylderløsning eller som en selvstændig løsning. Vi indbygger styringen af de integrerede løsninger i kassefylderens styring. Det betyder, at alle parametre – også for båndsystemet – er en del af de indstillinger, der programmeres for det enkelte produkt.

Vi sørger for nøjagtige opmålinger før installation. Opmålingen sker bl.a. ved at scanne det eksisterende produktionsanlæg og arbejde videre med opmålingen i 3D, hvor vi bygger SR Packs løsning op.